ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ ЗА ИКТ КОМПАНИЈА

Компанијата PrimePoint Partners беше вклучена во консултантски проект за брзо растечка македонска ИКТ компанија со цел изработка на стратешки план за проширување и утврдување на најдобриот модел за финансирање кој ќе го поддржи растот на компанијата. Проектот беше поддржан од Европската банка за обнова и развој и се одвиваше во периодот од Декември 2019 –[…]