МАКПРОГРЕС РАЗВИВА РЕГИОНАЛНА АКАДЕМИЈА И ЦЕНТАР ЗА ИНОВАЦИИ СО ПОДДРШКА НА ЕБОР, ПРИМЕПОИНТ Е ЦЕЛОСЕН ИМПЛЕМЕНТАТОР НА ПРОГРАМАТА

Компанијата Макпрогрес Виница, која оваа година прославува 30 години од постоењето, како лидер во индустријата за кондиторски производи својата работа ја базира на постојана иновација и континуиран развој на вработените. Во таа насока, оваа година Макпрогрес започна со проект за основање на тренинг центар за обуки кој ќе служи за потребите на Макпрогрес, но исто[…]

MAKPROGRES WILL ESTABLISH A REGIONAL ACADEMY AND INNOVATION CENTER; THE PROJECT IS SUPPORTED BY EBRD AND IMPLEMENTED BY PRIMEPOINT PARTNERS

The company Makprogres Vinica, celebrating 30 years of its operation, as a leader in the industry of confectionery products, grounds its operation on constant innovation and continuous employees’ development. In this respect, this year, it has started a project on establishing a training center for the training needs of Makproges, as well as the business[…]