Добра идеја е важна, но добар тим кој знае да ја спроведe е од многу поголема вредност!

Нашиот шести „Онлајн разговор“ овој пат беше со Рок Хабинц, искусен инвеститор  од Словенија, кој зборуваше за „инсајдерски совети од поглед на инвеститорите“. Рок инвестира во компании кои се водени од технологија и на кои им се потребни менаџерски и финансиски вештини што тој може да ги донесе и да помогне во нивниот раст. Според[…]