Секој пат кога одите во супермаркет, гласате за својата иднина

Емил Христов е успешен претприемач со македонско потекло кој дипломирал на Вортон Бизнис школата и во моментов престојува во САД. До сега има основано неколку успешни бизниси во сектори како што се инвестиции со изнајмување на недвижнини со краток престој, сметководство и финансиски софтвери и апликации, малопродажба, соларна индустрија, испорака на храна на природни производи[…]

“Every time you go to the supermarket, you vote for your future”

Emil Hristov, a successful US entrepreneur of Macedonian origin and Wharton Business School graduate, has established several successful businesses in sectors such as real estate investing in short term rentals, accounting and financial software and apps, retail, the solar industry, food delivery of natural products in a sustainable way, etc. He has two different approaches[…]