ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА ДОБАВУВАЧКИ ФАКТОРИНГ

Тим од консултанти и експерти кои се дел од PrimePoint Partners, во склоп на проектот за Факторинг на УСАИД имплементиран од Фактор Труст, спроведе анализа за пазарниот потенцијал на инструменти за финансирање на трговијата, со фокус на добавувачки факторинг. Во склоп на анализата, направивме истражување меѓу компаниите со голем број на добавувачи и меѓу најголемите[…]